magyar english
Cincér Hírlevél
Szakvezetési segédlet
Hiúz Ház – Erdei Iskola és Látogatóközpont Királyréten
Kökörcsin Ház
Nemzeti Parki Termék védjegy

Közadatkereső
Földművelésügyi Minisztérium
Haszonbérleti pályázati felhívások

A 1338/2015 (V.27.) Kom. határozatban rögzített feladat végrehajtásához kijelölt kapcsolattartó adatai:

Bakos Dorottya,
birtokügyi referens
Tel.: + 36 1 391 4623
E-mail:
bakosd@dinpi.hu

» Közérdekű adatok » Futó pályázatok
Futó pályázatok
 
 A jelenleg futó pályázatok alapinformációi
 
 
 
Projekt címe Projekt száma Rövid tartalmi összefoglaló 
Továbbfejlesztett kommunikáció, együttműködés és kapacitásbővítés a Natura 2000 erdők biodiverzitásábnak megőrzése érdekében
LIFE13 INF/HU/001163
A projekt fő célja a Natura 2000-es erdők védelmének elősegítése a döntéshozók és igazgatási szervek bevonásával és a lakosság minél szélesebb körű elérésével.

Kiemelt jelentőségű szárazgyepek megőrzése Közép-Magyarországon LIFE12 NAT/HU/001028
A pályázat célja a DINPI igazgatási területén található természetközeli szárazgyepek megőrzése, állapotának javítása.

Kiemelt jelentőségű természeti értékek megőrzése a Turjánvidék Natura 2000 terület déli részén LIFE10NAT/HU/000020
A program célja a Turjánvidék Natura 2000 terület déli részén található kiemelt jelentőségű élőhelyek és fajok védelme. A terület "zászlóshajó faja" a rákosi vipera. Partnereink a Táborfalvi lőtér katonai használói, az erdőgazdálkodó és a WWF civil szervezet. 

Erdei életközösségek védelmét megalapozó többcélú állapotértékelés a magyar Kárpátokban
2. forduló
SH/4/13
Natura 2000 erdők állapotfelmérése és erdőkhöz kötődő állatfajok kutatása a Kárpátok Egyezmény magyarországi hegységeiben
Olyan alapkutatás lefolytatása a Börzsöny, a Mátra, a Bükk és az Aggteleki-karszt területén, mely nem pusztán cönológiai, hanem szerkezeti tulajdonságokat is vizsgál. A  projekt az erdők sorsát meghatározó szervezetek szorosabb együttműködését is biztosítani fogja a jövőben.

Duna ártéri élőhelyeinek helyreállítása és kezelése LIFE14 NAT/SK/001306
A Duna menti Natura 2000 élőhelyek, főként az ártéri puhafás ligetek (91E0) helyreállítása, az őshonos fekete nyár genotípusok gyűjtése és felszaporítása, inváziós fajok elleni küzdelem és a környezeti nevelés - ökoturizmus fejlesztése.

A víz mint élettér és erőforrásról szóló képzés a Karlsruhe -i  Pedagógiai Főiskolán (Németország) és a DINPI mobil Aqua-laborban (Magyarország)“ DBU 31620/01-41
A magyar projektrész súlypontja egy mobil aqualabor megteremtése és üzemeltetése, ahol óvodás, kisiskolás és iskolás gyerekek, családok és pedagógusok a témához kapcsolódó képzési programok keretében elmélyült ismereteket szerezhetnek a vízről mint az élet eleméről és biodiverzitást biztosító élettérről, vízben élő állatokról.
 
Természetvédelmi kezelési eszközök a Natura 2000 tölgyesek struktúrális és összetételi biodiverzitásának növelésére LIFE16 NAT/IT/000245 A cél a Natura 2000 tölgyesek struktúrális és összetételi biodiverzitásának növelése.
Vizes élőhely fejlesztése a Táti szigetcsoport térségében KEHOP 4.1.0-15-2016-00008
A projekt rövid távú célja a  meglévő vízgazdálkodási létesítmények felújítása és a víz időben minél hosszabb távon történő visszatartása. Tevékenységek:
1. A Körtvélyesi mellékág vízutánpótló műtárgyának felújítása
2. Kubikgödör kialakítása
3. Földgát kialakítása a Körtvélyes-szigeten.
 
Földtani és barlangtani értékek védelme KEHOP 4.1.0-15-2016-00009
Barlangok, barlangbejáratok helyreállítása, denevérbarát lezárása, hulladékmentesítés. A barlangtani és földtani értékek bemutatásához szükséges eszközrendszer fejlesztése.
 
Az Ipoly-völgyben található kiemelt jelentőségű gyepterületek állapotának javítása legeltetéssel és a vízháztartás javításával  KEHOP 4.1.0.-15-2016-00023
Jelen projekt keretében az Ipolyvölgy komplex élőhelyfejlesztése valósul meg. Lokális vízvisszatartó és vízkormányzó műtárgyrendszerek kialakítása: Nagy-sziget, Csadó-mocsár, Ipolyszögi égerláp. Ipolyvecei major fejlesztése. Ipoly-völgyben lévő túraútvonal magyar szakaszának további fejlesztése.
 
Az Esztergom területén található állattartó telepen eszközök, gépek beszerzése a térségben található szárazgyepek legeltetéses élőhelykezelésének hatékonyabbá tétele érdekében
 
KEHOP 4.1.0.-15-2016-00024 Célterületen lévő gyepek, mint élőhelyek természetvédelmi kezeléséhez szükséges gépi infrastrúktura kialakítása
A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével
 
KEHOP 4.2.0.-15-2016-00004 A természetvédelmi őrszolgálat munkáját segítő eszközök beszerzése, őrszolgálati irodák felújítása.
Esztergom Strázsa-hegy volt szovjet katonai gyakorló és lőtér kármentesítése KEHOP 3.3.0-15-2016-00002 Strázsa-hegy kármentesítési munkálatainak elvégzése.
A természet felfedezésének élményét nyújtó bemutatóhelyek fejlesztése Natura 2000 fajok és élőhelyek megismertetése érdekében, Budapest vonzáskörzetében - I. ütem VEKOP 4.2.1-15.-2016-00006
Visegrádi kilátó felújítása, multimédiás kiállítás berendezése. Pilisszentiváni Pilisi Len Látogatóközpont felújítása, tanösvények fejlesztése. Farmosi madárgyűrűzési Központ kialakítása, épület bővítése, felújításe, korszerűsítése. Új kiállítás berendezése.
 
A természet felfedezésének élményét nyújtó bemutatóhelyek
fejlesztése Natura 2000 fajok és élőhelyek megismertetése
érdekében, Budapest vonzáskörzetében – II. ütem
VEKOP 4.2.1-17-2017-00002
Jókai-kert megújítása, a funkciójukat vesztett épületek korszerűsítése, új funkciókkal való feltöltése a kor követelményeinek, igényeinek megfelelően. Natuira 2000 hálózat bemutatása.
 
A természet felfedezésének élményét nyújtó bemutatóhelyek fejlesztése Natura 2000 fajok és élőhelyek megismertetése érdekében, Budapest vonzáskörzetében - III. ütem
 
VEKOP 4.2.1-15-2016-00004 Pál-völgyi-barlang kőfejtőjénél természetvédelmi látogatóközpont kialakítás.
A természet felfedezésének élményét nyújtó bemutatóhelyek fejlesztése Natura 2000 fajok és élőhelyek megismertetése érdekében, Budapest vonzáskörzetében - IV. ütem, valamint a térség természetvédelmi kezelésének a fejlesztése
 
VEKOP 4.2.1-17-2017-00001 Ócsai tájházkomplexum felújítása, épületek bontása, környezet rendezése. Élőhelykezeléshez szükséges géppark fejlesztése, Ócsai, Dabasi és Inárcsi területek kezelésére.
A Pilisi Bioszféra Rezervátum és a világörökségre jelölt Budai-termálkarszt barlangjaiban található geológiai értékek és denevérfajok védelme és bemutatása
 
VEKOP 4.2.1-15-2016-00002 Barlangok, barlangbejáratok helyreállítása, denevérbarát lezárása. Világítás korszerűsítés a Pál-völgyi és Szemlő-hegyi barlangban. Tanösvényfejlesztés.
A kiemelt jelentőségű, országosan ritka  pannon szikes, vizes élőhelyek rekonstrukciója a Gerje-Perje-síkon VEKOP 4.2.1-15-2016-00003
Vizes élőhelyek vízellátásnak biztosítása a Galgahévízi lápréten, az Alsó-Tápió mentén és a jászkarajenői szikes pusztákon, valamint az egreskátai major fejlesztése és megfelelő színvonalú téli szálláshely kialakítása az ottani állatállomány számára. 
 
Pannon homoki élőhelyek fejlesztése VEKOP 4.2.1-15-2016-00005
Gerincét az invazív irtási munkálatok alkotják, 5 fős brigád alkalmazásával, 13 helyszínen. Vadkizáró kerítések, sorompók kihelyezése. Komplex élőhelyrekonstrukció.
 
Dunakanyar Látogatóközpont (Dömös) GINOP 7.1.5-16-2016-00004
Látogatóközpont építés, kiállítás berendezés, tanösvény kialakítás, park építése, eszközbeszerzés
 
Kiemelt jelentőségű vizes élőhelyek fejlesztése és bemutatása Fejér megyében  KEHOP 4.1.0-15-2016-00054
Fejér megyei vizes élőhelyek vízháztartásának és természeti állapotának javítása, bemutatóhelyek (madármegfigyelő tornyok) felújítása, létesítése
 
Tápió-mente komplex élőhelyvédelmi infrastruktúra fejlesztése KEHOP-4.1.0-15-2016-00053 Hajta-mocsár vízháztartási viszonyainak javítása vízvisszatartással.
   
 
2018. 01. 29. Oldal nyomtatása
Facebook
Sas-hegyi Látogatóközpont
Alcsúti Arborétum
Ócsai Tájház
Pál-völgyi-barlang
Pilisi len Látogatóközpont
Szemlő-hegyi-barlang
Jókai-kert
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design