magyar english
Cincér Hírlevél
Szakvezetési segédlet
Hiúz Ház – Erdei Iskola és Látogatóközpont Királyréten
Kökörcsin Ház
Nemzeti Parki Termék védjegy

Közadatkereső
Földművelésügyi Minisztérium
Haszonbérleti pályázati felhívások

A 1338/2015 (V.27.) Kom. határozatban rögzített feladat végrehajtásához kijelölt kapcsolattartó adatai:

Bakos Dorottya,
birtokügyi referens
Tel.: + 36 1 391 4623
E-mail:
bakosd@dinpi.hu

» Közérdekű adatok » Gazdálkodási adatok
Gazdálkodási adatok
 
A működés törvényessége, ellenőrzések
Vizsgálatok ellenőrzésének listája
Az Igazgatóságnál végzett, az alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása
 
2012. évben végrehajtott, intézkedést igénylő vizsgálatok:
 
Iktatószám: 4648/2011.
Téma: DINPI átfogó pénzügyi ellenőrzése
Ellenőrző szerv: VM Ellenőrzési főosztály
Kapcsolódó ügyiratok megnevezése: -
Ellenőrzés módja: helyszíni
Megállapítás: Közszolgálati szabályzat, Önköltség számítási szabályzat,
Adatvédelmi szabályzat, Selejtezési szabályzat átdolgozása szükséges.
 
 
Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai:
 
2960/2012. Iktatószámú vizsgálat a Nemzeti Park Igazgatóságok
feladatellátásának és vagyonkezelésének ellenőrzéséről. Intézkedést igénylő
megállapítás: A haszonbérleti szerződések megkötését önköltségszámítás
előzze meg. Emellett a kifüggesztések körének növelése a honlapon való
megjelentetéssel.
 
Az Igazgatóságra vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai:
Nincs
 
A működés eredményessége, teljesítmény
Az Igazgatóság feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk letölthetőek itt.
 
Működési statisztika
 
A közfeladatot ellátó szerv 2012-re vonatkozó éves (elemi) költségvetése letölthető itt.
 
 Számviteli beszámolók
A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolója
 
A költségvetés végrehajtása
Az Igazgatóságnak a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói
 
Támogatások: Adat nem áll renelkezésre
 
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve letölthető itt.
 
Szerződések
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a külön jogszabályban meghatározott értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama:
 
Nettó 5 millió forint feletti kötelezettségvállalások:
 
Koncessziók: adat nem áll rendelkezésre
 
Egyéb kifizetések: adat nem áll rendelkezésre
   
 
2018. 11. 05. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design