magyar english
Cincér Hírlevél
Szakvezetési segédlet
Hiúz Ház – Erdei Iskola és Látogatóközpont Királyréten
Kökörcsin Ház
Nemzeti Parki Termék védjegy

Közadatkereső
Földművelésügyi Minisztérium
Haszonbérleti pályázati felhívások

A 1338/2015 (V.27.) Kom. határozatban rögzített feladat végrehajtásához kijelölt kapcsolattartó adatai:

Bakos Dorottya,
birtokügyi referens
Tel.: + 36 1 391 4623
E-mail:
bakosd@dinpi.hu

Pályázati felhívás
 
 
Felhívás beszerzési eljárásban való részvételre a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében lévő Budapest, II. kerület, Pusztaszeri u. 35. szám alatti Szemlő-hegyi-barlang látogatói túravezetési feladatainak komplex ellátására.
   
 
Bevezetés


A beszerzési eljárás célja:

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: DINPI) a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény célja értelmében, a természetvédelmi közcélok megvalósítása, az élő és élettelen természeti értékek megóvása, a természeti vagyon állagának és értékének megőrzése, védelme, értékének fenntartható módon való növelése érdekében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 24. § (1) bekezdése, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, továbbá az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet vonatkozó rendelkezései, továbbá a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Szervezeti és Működési szabályzat figyelembe vételével, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény 368/2011.(XII.31.) végrehajtási rendelete valamint az államháztartás számviteléről szóló, 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.,) alapján meghatározott,  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá nem tartozó beszerzésekre vonatkozó Beruházási és Beszerzési Szabályzat 3.1 pontja szerinti eljárás szerint folytatott beszerzési eljárást kíván lefolytatni, amelynek célja a Megrendelő vagyonkezelésében álló 1025 Budapest, Pusztaszeri út 35. szám alatt található Szemlő-hegyi-barlangban az ajánlatkérői dokumentációban rögzített komplex látogatói túravezetési feladatokat folyamatosan és teljes körűen, a szakmai követelménynek megfelelő személyekkel - legalább 3 szakemberrel, amelyből rendelkezik legalább 1 fő szakirányú tanári, vagy tanári és szakirányú szakmérnöki végzettséggel, továbbá 1 fő barlangi túravezető, 1 fő pedig barlangi idegenvezető végzettséggel – ellátni.


1.  Az eljárásban ajánlattevőként résztvevők köre:

A DINPI felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárás tárgyát képező vállalkozási szerződés megkötésére irányuló beszerzési eljárásban pályázóként vehet részt:

 

              a) egyéni vállalkozó,

              b) gazdasági társaság.

Minimumkövetelmények:

·         Az alkalmasság minimumkövetelménye:

A DINPI alkalmatlannak minősíti az ajánlattevőt, ha

a)     nem rendelkezik minimum egy éves folyamatos barlangi túravezetési tevékenység szerződésszerű teljesítéséről szóló, legalább 1 referenciával az eljárás megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónap);

b)     nem rendelkezik legalább 3  fő - teljesítésbe bevonni kívánt – szakemberrel, melyből legalább egy fő rendelkezik szakirányú tanári, vagy tanári és szakirányú szakmérnöki végzettséggel, továbbá 1 fő barlangi túravezető, 1 fő pedig barlangi idegenvezető végzettséggel.


2. A szerződéses jogviszony időtartama:

Határozott időre szóló, 2018. január 1 - 2018. december 31. közötti időtartam


3. A beszerzési eljárás menetének meghatározása:

A DINPI elektronikus úton, postai vagy személyes kézbesítés formájában ajánlatkéréssel keresi meg 2017. december 18. napjáig az általa ismert, a beszerzési eljárásban – mint lehetséges ajánlattevőként szóba jöhető – szakembereket, illetve mindazokat, akik az ajánlatkérésre írásos igényüket 2017. december 12. napjáig a szucsg@dinpi.hu vagy dinpi@dinpi.hu elektronikus levelezési címre nevük, székhelyük, postai levelezési címük, telefonszámuk és elektronikus levélcímük megadásával a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságnak, Füri András igazgatóhoz címezve bejelentik.


   
 
2017.11.20.
Facebook
Sas-hegyi Látogatóközpont
Alcsúti Arborétum
Ócsai Tájház
Pál-völgyi-barlang
Pilisi len Látogatóközpont
Szemlő-hegyi-barlang
Jókai-kert
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design