magyar english
Cincér Hírlevél
Szakvezetési segédlet
Hiúz Ház – Erdei Iskola és Látogatóközpont Királyréten
Kökörcsin Ház
Nemzeti Parki Termék védjegy

Közadatkereső
Földművelésügyi Minisztérium
Haszonbérleti pályázati felhívások

A 1338/2015 (V.27.) Kom. határozatban rögzített feladat végrehajtásához kijelölt kapcsolattartó adatai:

Bakos Dorottya,
birtokügyi referens
Tel.: + 36 1 391 4623
E-mail:
bakosd@dinpi.hu

» Közérdekű adatok » Szervezeti, személyzeti adatok
Szervezeti, személyzeti adatok
 
 
 
A Természetvédelmi Őrszolgálat ÜGYELETI TELEFONSZÁMA (0-24):
 
+36 30 663 4625

 
Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok:
 
Hivatalos név: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Székhely: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy
Postacím: 1525 Budapest, Pf.: 86.
Telefonszám: 06-1/391-4610
Faxszám: 06-1/200-1168
Központi elektronikus levélcím:
dinpi@dinpi.hu
A honlap URL-je:
www.dinpi.hu
Ügyfélszolgálat elérhetősége: 1121 Budapest, Költő u. 21.
Ügyfélszolgálati vezető:
ügyfélfogadás rendje:
 
 Szervezeti struktúra:
 
 
 
  
A szerv vezetői:
 
Az Igazgatóság vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

Központi faxszám 06-1/200-1168  
Füri András
igazgató
06-1/391-4610 dinpi@dinpi.hu
dr. Kézdy Pál
szakmai igazgatóhelyettes
06-1/391-4613 kezdyp@dinpi.hu
Talló Éva
mb. gazdasági igazgatóhelyettes
06-1/391-4612 talloe@dinpi.hu
Baranyai Zsolt 
osztályvezető
Természetmegőrzési Osztály
06-1/391-4636 baranyaizs@dinpi.hu
Előd Réka
osztályvezető
Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztály
06-1/391-4624 elodr@dinpi.hu
Spáda Ágnes
megbízott osztályvezető
Területkezelési, Birtokügyi és Üzemeltetési Osztály
06-1/391-4643 spadaa@dinpi.hu
Halász Antal
osztályvezető
Természetvédelmi Őrszolgálati Osztály
06-1/391-4621 halasza@dinpi.hu
dr. Kónya Gergely
osztályvezető
Jogi és Igazgatási Osztály
06-1/391-4628 konyag@dinpi.hu
Dukát Zsófia
osztályvezető
Pályázatkezelési Osztály
06-1/391-4619 dukatzs@dinpi.hu

Felügyelt költségvetési szervek: adat nem áll rendelkezése

Gazdálkodó szervek: adat nem áll rendelkezése

Közalapítványok: adat nem áll rendelkezésre
 
Költségvetési szervek: adat nem áll rendelkezésre
 
Lapok:
Az Igazgatóság által alapított lap neve: Cincér újság
Főszerkesztő neve: Előd Réka
Kiadójának neve: Füri András, igazgató
Kiadó elérhetősége: 1121 Budapest, Költő u.21. tel: 06-1/391-4610, fax: 06-1/200-1168, e-mail: dinpi@dinpi.hu
 
Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv:
 
Földművelésügyi Minisztérium
Cím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Levélcím: 1394 Budapest, Pf: 351
Központi telefonszám: 457-3300
Fax: 457-3354
E-mail:
info@fm.gov.hu
Honlap: http://www.kormany.hu./hu/foldmuvelesugyi-miniszterium
Ügyfélszolgálat elérhetősége: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Zöld szám: 06-80-40-11-11
(ingyenesen hívható zöld szám - mobiltelefonról kezdeményezett hívás esetén a VM ügyfélszolgálatán jelez, vezetékes hívás esetén a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségre kapcsol)
Telefon: 06-1-795-2000
Fax: 06-1-795-0200
E-mail:
info@fm.gov.hu
Ügyfélfogadás rendje: H-Sz: 13.00-16.00, K-P: 9.00-12.00, CS: 9.00-12.00 és 13.00-16.00.
 

 
   
 
2018. 05. 23. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design